Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
 www.pf-diit.com.ua
  International Versions
  Russian
  ChineseChinese
  EnglishEnglish
  WEB-мастеру
  Обмен ссылками
  Фотогалерея
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна

Смешные афоризмы Естествоиспытатели открывают всего лишь то, что есть, а гуманитарии — даже то, что могло бы быть. Болеслав Пашковский


bigmir)net TOP 100


Факультет гуманитарного образования

В настоящее время вся актуальная информация находится на основном сайте ДИИТа

http://diit.edu.ua/


Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами Подготовительный факультет (ныне факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами) начал работу в 1989 году.

Основная задача факультета - это подготовка специалистов-переводчиков с двух иностранных языков, специализирующихся на технических переводах, обучение иностранных слушателей русскому и украинскому языкам, усовершенствование профориентационной работы среди молодежи разных регионов Украины и качественная подготовка абитуриентов.

Чтобы проводить работу не только с выпускниками, а и со школьниками младших классов, при университете начали работу Неполная средняя школа № 11 и Технический лицей.

Подготовка школьников и молодежи к обучению в университете идет в Центрах довузовской подготовки (ЦДП), курсах при ДИИТе, Дистанционных курсах, заочных курсах, лицее.

Курсы по математике, физике, украинскому языку и литературе. Занятия проходят в понедельник, вторник, среду, четверг с 16-00 до 18-40 (по расписанию).

Для випускників довузівської підготовки університет надає додатково до 20 балів при вступі на всі технічні спеціальності.

Тел. для справок (0562) 793-19-20


Поиск по сайтуКАФЕДРЫ:


1) Перекладу
2) Гуманітарної освіти
3) Іноземних мов
4) Соціології та філософії
5) Українознавства
6) Гуманітарні дисципліни для іноземців

Спеціальність "Філологія" (переклад)

Спеціаліст з фаху "Переклад" зможе займати посади в інженерно-технічній галузі, забезпечуючи двомовну комунікацію в якості перекладача, секретаря-референта, консультанта, співробітника по зв'язку з громадськістю в управлінських організаціях, виробничих, комерційних підприємствах і фірмах.

Фахівець буде підготовлений до роботи:
  • У відділ зовнішніх зв'язків підприємств Укрзалізниці
  • В організаціях промисловців та підприємців
  • В комп'ютерних фірмах
  • В рекламно-видавничих організаціях
  • В туристичних агенціях
  • В політичних організаціях
  • В бюро перекладів
  • В ліцеях, гімназіях, коледжах, та вищих навчальних закладах.


Про кафедру "Гуманітарні дисципліни для іноземців"

Кафедра "Гуманітарні дисципліни для іноземців" була створена в 2003 році. На кафедрі вивчають українську та російську мови слухачі підготовчого відділення, іноземні студенти 1 - 4 курсів, аспіранти (це громадяни Алжиру, Китаю, Йорданії, Тунісу, Конго, Туреччини, Туркменії, Молдови та ін.).

Головна мета створення кафедри - централізація роботи, пов'язаної з вирішенням методичних та соціально-психологічних проблем, координація організаційних та психолого-виховних заходів під час навчання іноземних громадян.

Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Бобиль Світлана Володимирівна, яка має багаторічний досвід роботи в галузі філологічних наук.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які досконало володіють методикою викладання російської й української мовами, як іноземними. За роки існування кафедри тут написано та видано декілька підручників і навчально-методичних посібників, підготовлено електронний посібник. Вивчаючи українську мову, іноземні студенти мають можливість познайомитися з українською культурою, з містами України, подорожувати, брати участь у науковому та громадському житті суспільства.

Паспортно-визовая служба

Основные задачи и функции паспортно-визовой службы:

Знакомство иностранцев с законодательством Украины, Правилами проживания в Украине; оформление необходимых документов, регистрация паспортов; выдача необходимых справок.

ДИИТ - история

23 марта 1930 г.

В Днепропетровске на базе политехникума и факультета инженеров путей сообщения Киевского политехнического института был основан Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта (ДИИТ). Созданный в центре металлургической промышленности Украины и крупном железнодорожном узле институт в короткое время развернул подготовку квалифицированных специалистов. В годы первой пятилетки силами студентов, преподавателей, рабочих и служащих были построены учебный корпус, общежитие, столовая и жилые дома. За 3-4 года вырос благоустроенный институтский городок. Тогда в институте работали 62 преподавателя, в том числе 5 профессоров и 12 доцентов.

1931 г.

В институте открыта аспирантура, организованы три факультета : строительный, механический и электромеханический.

1933 г.

За успешную работу по созданию материально-технической базы и подготовку специалистов для железнодорожного транспорта ДИИТ награжден Почетной Грамотой ВЦИК СССР.

1934 г.

Состоялся первый выпуск 190 дипломированных инженеров. На ХVII съезде партии ДИИТ был назван одним из лучших среди вузов страны.

1935 г.

Институт в числе 24 лучших вузов страны награждается Почетной Грамотой ЦИК СССР.

1938 г.

Открыт паровозный факультет.

1941 - 1945 гг.

В годы Великой Отечественной войны более тысячи студентов, аспирантов, преподавателей, рабочих и служащих ДИИТа добровольно вступили в ряды Советской Армии, героически сражаясь с врагом на различных фронтах и в партизанских отрядах. Институт был эвакуирован в Новосибирск, где продолжал готовить высококвалифицированных специалистов. В память о погибших студентах в центре институтского городка воздвигнут монумент, у подножья которого горит вечный огонь. В 1944 году институт возвращается в городок, значительна часть зданий которого была превращена в руины.

1947 - 1950 гг.

К 1947 году восстановление института в основном было закончено и к 1950 году - двадцатилетию ДИИТа - институтский городок был полностью восстановлен.

1950 - 1970 гг.

В 50-70 годы были введены в строй новый учебный корпус, студенческое общежитие, стадион, бассейн, спорткомплекс и другие объекты. Открыт собственный Вычислительнй центр. Институт становится крупным транспортным вузом.

1970 - 1986 гг.

За успехи, достигнутые в подготовке специалистов, высокий уровень учебно - воспитательной и научно - исследовательской работы и широкую общественно - трудовую деятельность, ДИИТ неоднократно награждался переходящим Красным знаменем Укрсовпрофа, ЦК ЛКСМУ и МВО УССР, которое в 1975 году было оставлено в институте навечно ; в 1978 - Почетной Грамотой ЦК ВЛКСМ, в 1980 - орденом Трудового Красного Знамени, а в 1986 году - переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ.

1993 г.

В 1993 году ДИИТ, после аттестации, получил статус университета. Теперь его полное название : Днепропетровский Государственный Технический Университет Железнодорожного Транспорта (ДИИТ).

Много энергии вкладывали в развитие института его руководители: Н. М. Федиченко, который был основателем института, с 1930 по 1937 год, П. А. Чумаченко - с 1937 по 1938 год, И. И. Иванов - с 1938 по 1941 год, В. А. Лазарян - с апреля 1941 по 1958 год, Н. Р. Ющенко - с 1958 по май 1971 года, В. А. Каблуков - с 1971 по 1997 год.

Главная | Новости | Школа-лицей | Абитуриентам | Иностранным студентам | Подготовительные курсы | Паспортно-визовая служба | Олимпиада | Поиск | Координаты | Chinese | English
Tuesday, 31 Mar 2020


Все упомянутые здесь названия и торговые марки являются собственностью их владельцев.
WebDesign © 2004-2020