Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
 www.pf-diit.com.ua
  International Versions
  Russian
  ChineseChinese
  EnglishEnglish
  WEB-мастеру
  Обмен ссылками
  Фотогалерея
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна

Астрономический портал Украины

bigmir)net TOP 100
Днепропетровск - каталог сайтов


Абитуриентам - Правила приема
Экзамены (2003)

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Абитуриентам ВИТЯГ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ У 2003 РОЦІ

2. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

2.1. Денна форма навчання

2.1.1. На всі напрями підготовки та спеціальності вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться із загальноосвітніх дисциплін і відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

При прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки програми вступних випробувань визначає приймальна комісія університету. 2.1.2. Вступні випробування (незалежно від джерел фінансування навчання) проводяться у вигляді:

 • співбесіди;
 • тестування;
 • тестування-співбесіди;
 • письмових екзаменів.

  Співбесіда проводиться з математики, фізики, української мови на засіданні приймальної комісії. Термін проведення співбесіди з іноземцями визначається рішенням приймальної комісії.

  Тестування проводиться з математики, фізики, української мови за умови вступу на технічні спеціальності та з математики й української мови за умови вступу на економічні спеціальності та спеціальність «Прикладна математика». Результати тестування оцінюються за 15-ти бальною системою і складається з суми балів з математики (5), фізики (5), української мови (5) при вступі на технічні спеціальності або з суми балів з математики (10) та української мови (5) – при вступі на економічні спеціальності та спеціальність «Прикладна математика».

  Письмові екзамени вступники складають за двома дисциплінами: математика та українська мова (диктант). Для осіб, які не атестовані з української мови, встановлюється диктант з російської мови. Екзамени оцінюються за чотирьохбальною системою («2» – незадовільно, «3» – задовільно, «4» – добре, «5» – відмінно). Позитивними оцінками є «3», «4», «5». Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки розглядається апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

  2.1.3. Особи, які вступають на військові спеціальності, складають вступні випробування з урахуванням специфіки умов прийому до вищих військових навчальних закладів України у вигляді:

 • тест з іноземної мови;
 • оцінка індивідуальних психологічних якостей;
 • оцінка рівня фізичної підготовки;
 • письмові екзамени (п. 2.1.2).

  Тест з іноземної мови, оцінка індивідуальних психологічних якостей та рівня фізичної підготовки проводиться відбірковою комісією військової кафедри і оцінюються за двобальною системою: «зараховано», «не зараховано».

  2.1.4. Зараховуються до університету без вступних випробувань:

  а) учасники міжнародних та призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки;

  б) переможці Всеукраїнської універсіади «Інтелектуал – XXI століття», яким Фонд інтелектуальної співпраці «Україна – XXI століття» буде надавати гранти на навчання та стипендії;

  в) переможці Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки.

  2.1.5. За результатами співбесіди до університету зараховуються:

  а) особи, яким законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996 надані такі права;

  б) переможці Інтернет-олімпіади, яка проводилась універ-ситетом (...) у разі вступу на спеціальності: мости і транспортні тунелі; електротехнічні системи електроспоживання; електромеханічні системи автоматизації та електропривод; електричний транспорт; теплоенергетика; рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; організація перевезень і управління на залізничному транспорті; автоматика та автоматизація на транспорті; транспортні системи; залізничні споруди та колійне господарство; промислове та цивільне будівництво; водопостачання та водовідведення; екологія та охорона навколишнього середовища; програмне забезпечення автоматизованих систем; комп’ютерні системи та мережі; прикладна математика (математичне моделювання);

  в) іноземці.

  2.1.6. Дія пункту 2.1.4. поширюється тільки на учасників (призерів) олімпіад, які проводилися Міністерством освіти і науки України і які під час проведення олімпіад навчались у 2002/2003 навчальному році в 11(12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійних навчально-виховних закладів під час вступу до вищих навчальних закладів на базі загальної середньої освіти.

  2.1.7. При вступі на місця державного замовлення для випускників поточного року технікумів, які входять до навчального комплексу на базі університету, для продовження навчання за освітньо-професійними програмами зі скороченим терміном підготовки фахівців встановлюється вступне випробування у формі тестування-співбесіди на такі спеціальності: мости і транспортні тунелі; електротехнічні системи електроспоживання; електричний транспорт; рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (локомотиви); рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони); підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; організація перевезень і управління на залізничному транспорті; автоматика та автоматизація на транспорті; залізничні споруди та колійне господарство, промислове і цивільне будівництво.

  Випускники технікумів, які вступають по комплексу «Технікум–університет» повинні мати направлення технікуму на навчання в університеті.

  2.1.8. На навчання за кошти фізичних або юридичних осіб приймаються всі категорії абітурієнтів на будь-яку спеціальність за результатами тестування, тестування-співбесіди або письмових екзаменів.

  При вступі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб абітурієнт може брати участь у декількох вступних випробуваннях. При участі у декількох вступних випробуваннях абітурієнти письмово заявляють про те, з якими результатами вони будуть брати участь у конкурсі.

  У конкурсі беруть участь абітурієнти, які отримали позитивні оцінки на вступних випробуваннях. Сума балів, отриманих на письмових екзаменах за 4-ри бальною системою, до участі у конкурсі на платні місця приймається з коефіцієнтом підвищення 1,5.

  2.1.9. Випускники старшої школи, які нагороджені золотою, срібною медаллю та випускники вищих навчальних закладів 1–2 рівнів акредитації та професійних навчально-виховних закладів (на базі основної школи), які отримали дипломи з відзнакою, складають один екзамен з математики. У разі, якщо вони одержали оцінку «п’ять», то від складання наступного екзамену такі вступники звільняються і зараховуються до університету. В іншому випадку – складають вступний екзамен з української мови у формі диктанту.

  2.1.10. Вступникам, які є випускниками підготовчих курсів університету, центрів довузівської підготовки або технічного ліцею при університеті та вступають на місця держзамовлення на всі спеціальності, крім «Облік і аудит», «Менеджмент організацій», «Економічна кібернетика», «Прикладна математика», можуть зараховуватися як вступні, результати їх попередніх екзаменів з математики та української мови, які проводилися за участю членів екзаменаційних комісій університету в травні року вступу.

  Заяву про зарахування випускних балів у якості вступних абітурієнти подають особисто у терміни, які визначені для подачі документів.

  2.1.11. Вступники, які є випускниками підготовчих курсів університету, Центрів довузівської підготовки або технічного ліцею при університеті та вступають на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть зараховувати як вступні на всі спеціальності, результати їх попередніх екзаменів з математики та української мови, що проводилися за участю членів екзаменаційних комісій університету в травні року вступу.

  2.1.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, або одержали незадовільну оцінку, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

  2.2. Заочна форма навчання

  2.2.1. На всі напрями підготовки та спеціальності вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться із загальноосвітніх дисциплін і відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

  При прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки та на підготовку, перепідготовку, спеціалізацію, стажування та розширення профілю (підвищення кваліфікації) фахівців програми вступних випробувань визначає приймальна комісія університету.

  2.2.2. Вступні випробування проводяться у вигляді:

 • співбесіди для абітурієнтів, які мають на те право (п. 2.2.4);
 • тестування для абітурієнтів, які мають на те право (п. п. 2.2.5, 2.2.9);
 • тестування-співбесіди для випускників поточного року технікумів, які входять до навчального комплексу на базі університету. Такі випускники повинні мати направлення технікуму на навчання в університеті;
 • письмових екзаменів для всіх категорій абітурієнтів.

  Зміст вступних випробувань у п. 2.1.2.

  2.2.3. Зараховується до університету без вступних випробувань категорія вступників, яка перерахована в п. 2.1.4, 2.1.6.

  2.2.4. За результатами співбесіди до університету зараховуються:

  а) особи, яким законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996 надані такі права;

  б) особи, які вступають до Інституту післядипломної освіти;

  в) іноземці.

  2.2.5. При вступі на місця держзамовлення на всі спеціальності вступники складають два письмових екзамени – з математики та української мови у формі диктанту. Для осіб, які не атестовані з української мови встановлюється іспит з російської мови в формі диктанту. Вступні іспити оцінюються за чотирибальною системою: «п’ять», «чотири», «три», «два». Зарахування до університету проводиться за кількістю балів, що набрали вступники на цих іспитах.

  Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки розглядається апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів перевірки.

  2.2.6. Випускники старшої школи, які нагороджені золотою, срібною медаллю, та випускники вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації та професійних навчально-виховних закладів (на базі основної школи), які отримали дипломи з відзнакою, складають один екзамен з математики, якщо вони мають стаж роботи за обраною спеціальністю не менше одного року. У разі, якщо ними одержана оцінка «п’ять», то вступники звільняються від другого екзамену і зараховуються до університету. В іншому випадку – складають вступний екзамен з української (російської) мови у формі диктанту.

  2.2.7. До результатів вступних екзаменів, при вступі на місця держзамовлення, можуть прирівнюватися результати попередніх екзаменів, які проводилися за участю членів екзаменаційних комісій університету в травні 2003 р., якщо вступники є випускниками підготовчих курсів університету, центрів довузівської підготовки або технічного ліцею при університеті та виявили бажання вступати на всі спеціальності, крім «Облік і аудит», «Менеджмент організацій», «Економічна кібернетика».

  2.2.8. На навчання за кошти фізичних або юридичних осіб приймаються всі категорії абітурієнтів на будь-яку спеціальність за результатами тестування, тестування-співбесіди, або письмових екзаменів (п. 2.1.10), в тому числі екзаменів, які проводилися за участю членів екзаменаційних комісій для випускників підготовчих курсів, центрів довузівської підготовки, технічного ліцею при університеті.

  2.2.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або одержали незадовільну оцінку, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

 • Главная | Новости | Школа-лицей | Абитуриентам | Иностранным студентам | Подготовительные курсы | Паспортно-визовая служба | Олимпиада | Поиск | Координаты | Chinese | English
  Monday, 17 Jun 2019


  Все упомянутые здесь названия и торговые марки являются собственностью их владельцев.
  WebDesign © 2004-2019