Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами
 www.pf-diit.com.ua
  International Versions
  Russian
  ChineseChinese
  EnglishEnglish
  WEB-мастеру
  Обмен ссылками
  Фотогалерея
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна

Астрономический портал Украины

bigmir)net TOP 100
Днепропетровск - каталог сайтов


Абитуриентам - Правила приема
Зачисление (2003)

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Абитуриентам ВИТЯГ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ У 2003 РОЦІ

3. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДО УНIВЕРСИТЕТУ

3.1. Зарахування до університету на денну форму навчання

3.1.1. Зарахування до університету на денну форму навчання проводиться на конкурсній основі з кожної спеціальності окремо:

 • до 16 липня – на військові спеціальності;
 • до 1 серпня – на місця державного замовлення;
 • до 30 серпня – на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. 3.1.2. Спочатку зараховуються до університету на місця державного замовлення:

 • без вступних випробувань:

  а) учасники міжнародних, призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки;

  б) переможці Всеукраїнської універсіади «Інтелектуал – XXI століття», яким Фонд інтелектуальної співпраці «Україна – XXI століття» буде надавати гранти на навчання та стипендії;

 • за результатами співбесіди:

  а) особи, яким законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996 надані такі права;

  б) переможці Інтернет-олімпіади, яка проводилась університетом у разі вступу на спеціальності, які перераховані у п. 2.1.5.

 • за результатами тестування-співбесіди:

  у відповідності до суми набраних балів за конкурсом випускники поточного року технікумів, які входять до навчального комплексу на базі університету у разі вступу на спеціальності, які перераховані у п. 2.1.7 на виділені місця, згідно рішення приймальної комісії.

 • за результатами попередніх екзаменів:

  випускники підготовчих курсів університету, центрів довузівської підготовки або технічного ліцею при університеті, які набрали не менше 8 балів та рекомендовані рішенням приймальної комісії до зарахування на такі залізничні спеціальності: мости та транспортні тунелі, електротехнічні системи електроспоживання; рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони, локомотиви); організація перевезень і управління на залізничному транспорті; залізничні споруди та колійне господарство. Кількість місць на таке зарахування не перевищує 15 % від державного замовлення на відповідну спеціальність. Інші випускники беруть участь у загальному конкурсі.

  Особи, перераховані в п. 3.1.2, подають до приймальної комісії оригінал документа про середню освіту.

  3.1.3. Зараховуються до університету на місця державного замовлення:

  особи у відповідності до суми набраних балів за результатами тестування по окремому конкурсу, які досягли високих успіхів у навчанні, а саме:

  – призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки, якщо кількість поданих заяв від них перевищує 50% від обсягу державного замовлення на певну спеціальність;

  – випускники старшої школи, нагороджені золотою, срібною медаллю;

  – випускники старшої школи, нагороджені похвальною грамотою «За особливі досягнення в вивченні окремих предметів» з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки;

  – випускники, які отримали диплом з відзнакою у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах після базової загальної середньої освіти;

  – призери III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки та призери III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів у разі вступу їх на відповідні спеціальності;

  – професійно орієнтовані особи, які в документі про освіту мають тільки «4» та «5» («7»–«12» – для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти). Професійно-орієнтованими вважаються особи які закінчили: підготовчі курси при університеті; центри довузівської підготовки; технічний ліцей при університеті; вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації та професійно-технічні навчальні заклади, які підпорядковані Міністерству транспорту України або інші у разі вступу на споріднену спеціальність або мають Цільовий договір з підприємствами Міністерства транспорту України на підготовку спеціаліста з вищою освітою. Кількість місць для зарахування категорії осіб, що беруть участь в окремому конкурсу за результатами тестування не перевищує 50% місць державного замовлення і встановлюється по кожній спеціальності за рішенням приймальної комісії.

  На місця, що залишилися зараховуються за конкурсом інші особи.

 • за результатами екзамену з математики особи, яким надано таке право (п. 2.1.9) і які одержали оцінку «п’ять».

  3.1.4. Зараховуються поза конкурсом у разі одержання позитивних оцінок на вступних випробуваннях як на місця державного замовлення, так і на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:

 • особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», в редакції Закону України від 22.12.95, зі змінами та доповненнями, надане таке право;
 • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
 • інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи, яким законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996) надані такі права.
 • діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

  3.1.5. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на перший курс особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості». Особи, які не зараховані за цільовим направленням, беруть участь у конкурсі на загальних засадах.

  3.1.6. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються за конкурсом на місця державного замовлення у відповідності до кількості набраних балів. У разі рівності конкурсних балів переважне право на зарахування мають особи в такому порядку:

 • особи, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в редакції від 21.03.91 зі змінами та доповненнями надане таке право;
 • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • постійно проживають у районах, які зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС;
 • мають стаж роботи за обраною спеціальністю;
 • мають договір на підготовку спеціаліста з вищою освітою (направлення від підприємств залізничного транспорту з гарантією працевлаштування);
 • є випускниками підготовчих курсів при університеті, центрів довузівської підготовки, технічного ліцею при університеті та вступають за навчальним комплексом при університеті;
 • є медалістами старшої школи або мають диплом з відзнакою;
 • є учасниками Інтернет-олімпіади, яку проводив університет;
 • особи, які одержали вищий бал на вступному випробуванні з математики.

  3.1.7. Особи, які успішно витримали вступні випробування (п. 2.1.10), зараховуються за конкурсом на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у відповідності до кількості набраних балів. У разі рівності конкурсних балів переважне право на зарахування мають особи в порядку, перерахованому в п. 3.1.6.

  Зарахування на платне навчання проводиться у три етапи на виділені місця, згідно з рішенням приймальної комісії.

  3.2. Зарахування до університету на заочну форму навчання.

  3.2.1. Зарахування до університету на навчання без відриву від виробництва проводиться на конкурсній основі з кожної спеціальності окремо:

  – не пізніше 10 днів після закінчення вступних випробувань на місця державного замовлення;

  – до 17 вересня на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. В окремих випадках набір вступників на навчання на заочну форму за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб може здійснюватися в терміни, визначені рішенням приймальної комісії.

  3.2.2. Першочергово на конкурсній основі зараховуються особи, які мають стаж роботи за фахом не менше року.

  3.2.3. Зараховуються до університету на місця державного замовлення:

 • без вступних випробувань:

  а) учасники міжнародних, призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки;

  б) переможці Всеукраїнської універсіади «Інтелектуал – XXI століття», яким Фонд інтелектуальної співпраці «Україна – XXI століття» буде надавати гранти на навчання та стипендії;

  в) переможці Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки.

 • за результатами співбесіди:

  а) особи, яким законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996 надані такі права;

 • випускники вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, які отримали дипломи з відзнакою та працюють за обраною спеціальністю не менше одного року за результатами тестування по окремому конкурсу. Кількість місць для зарахування категорії осіб, що беруть участь в окремому конкурсу за результатами тестування не перевищує 50 % місць державного замовлення і встановлюється по кожній спеціальності за рішенням приймальної комісії. На місця, що залишилися зараховуються за конкурсом інші особи.
 • за результатами екзамену з математики особи, яким надано таке право (п. 2.2.7) і які одержали оцінку «п’ять».

  3.2.4. Зараховуються поза конкурсом у разі одержання позитивних оцінок на вступних випробуваннях особи, перераховані в п. 3.1.4.

  3.2.5. Особи, які успішно витримали вступні екзамени, зараховуються за конкурсом на місця державного замовлення у відповідності до кількості набраних балів. У разі рівності конкурсних балів перевагу під час зарахування мають особи в такому порядку:

 • особи, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в редакції від 21.03.91 зі змінами та доповненнями надане таке право;
 • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • постійно проживають у районах, які зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС;
 • мають більший стаж роботи за обраною спеціальністю;
 • особи, які одержали вищий бал на вступному випробуванні з математики.

  3.2.7. Особи, які успішно витримали вступні випробування (п. 2.1.10), зараховуються за конкурсом на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у відповідності до кількості набраних балів. У разі рівності конкурсних балів переважне право на зарахування мають особи в порядку, перерахованому в п. 3.2.5.

  Зарахування на платне навчання проводиться у три етапи на виділені місця, згідно рішення приймальної комісії.

 • Главная | Новости | Школа-лицей | Абитуриентам | Иностранным студентам | Подготовительные курсы | Паспортно-визовая служба | Олимпиада | Поиск | Координаты | Chinese | English
  Monday, 17 Jun 2019


  Все упомянутые здесь названия и торговые марки являются собственностью их владельцев.
  WebDesign © 2004-2019